อ.น.สพ. วิจิตร สุทธิประภา
Dr. Wijit Sutthiprapa
DVM (Kasetsart University)
อว.สพ.ศัลยศาสตร์
สัตวแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์
นายสัตวแพทย์ประจำหน่วย
ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน
และศัลยกรรมเนื้องอก  
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
General Surgeon
and Surgical Oncologist
Diplomate of the Thai Board of
Veterinary Surgery
Powered by MakeWebEasy.com