อ.น.สพ. วรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์ 
 
 Dr. Wannasit Chantornvong
 
DVM (Kasetsart University)
อว.สพ.ศัลยศาสตร์
สัตวแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิสัญญีวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Certificate in Cardiology
(Sydney, Australia)
MSc in Veterinary Anesthesiology
(Utrecht, Netherlands)
BVSc (Melbourne, Australia)
Member of Royal College
of Vet Surgeon (UK)
Diplomate of the Thai Board
of Veterinary Surgery
Powered by MakeWebEasy.com