- ปรัชญาของเรา -

ปรัชญาในการทำงาน (Our philosophy)

เป้าหมายในการทำงานของเราคือการให้บริการสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์ โดย

1.      การสืบค้นโรคด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากลและทันสมัยอย่างรวดเร็ว
2.      ใช้ข้อมูลที่สืบค้นเพื่อให้คำวินิจฉัยโรคด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม
3.      เสนอทางเลือกในการรักษา ข้อดีและข้อเสียของทางเลือกในการรักษาแต่ละแบบ อย่างเที่ยงตรงและตรงตามหลักวิชาการ เนื่องจากการรักษาโรคๆ เดียวกัน บางครั้งสามารถรักษาได้มากกว่าหนึ่งวิธี
4.      ให้บริการอย่างเต็มความสามารถของทีมงานทุกคน

พันธสัญญาของเรา คือ การให้บริการด้วยความเข้าใจและความเห็นใจแก่เจ้าของสัตว์ป่วยและสัตว์ป่วย เราเข้าใจว่า การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจซึ่งมีผลต่อชีวิตสัตว์โดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อนมาก ดังนั้นเราสนับสนุนให้เจ้าของสัตว์ซักถามข้อมูลจากสัตวแพทย์ของท่านให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน
คุณค่าที่ทีมงานของเราให้ความสำคัญได้แก่
  •     **ทุกชีวิตมีคุณค่า**  ดังนั้นทีมงานศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ ปาริชาต สุวินทวงศ์ จะเสนอทางเลือกในการรักษาทุกทางที่สามารถทำการรักษาได้ ทั้งที่ทำได้ที่ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ ปาริชาต สุวินทวงศ์ เอง หรือจำเป็นต้องส่งตัวไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นอย่างตรงไปตรงมา ในกรณีที่โรคที่สัตว์เป็นมีความซับซ้อนและ/หรือคุณภาพชีวิตของสัตว์และ/หรือเจ้าของสัตว์สูญเสียไป ทีมงานของเราเข้าใจและพร้อมจะดูแลช่วงสุดท้ายของชิวิตเขาอย่างดีที่สุด
  •      ทีมงานของเราจะอุทิศเวลาและทักษะการรักษาทั้งหมด ให้กับสิ่งที่เราได้ดีที่สุดทั้งอายุรกรรมและศัลยกรรม – ดังนั้นหลังจากทีมงานของเราสามารถวินิจฉัยโรคได้และ/หรือรักษาโรคที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษแล้ว ทีมงานของเราจะส่งสัตว์ตัวนั้นกลับไปอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ส่งสัตว์ป่วยตัวนั้นมา
  •      ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ ปาริชาต สุวินทวงศ์ เป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้  –  ที่โรงพยาบาลของเรามีนักศึกษาสัตวแพทย์เข้าขอดูงาน และสัตวแพทย์เข้ามาประชุมสัมมนาดูงานต่อเนื่องทั้งปี ดังนั้นโรงพยาบาลของเราจะคัดเลือกสัตว์ป่วยที่มีโรคซับซ้อนเป็นกรณีศึกษาเดือนละ 1 ตัวโดยทางโรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ จะทำการวินิจฉัยและ/หรือรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  •      ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ถนนคุ้มเกล้า – ดังนั้นการอุทิศเวลาของเราและทรัพยากร เพื่อบริการชุมชนของเรา ทีมงานของเราทำหมันแมวจรจัดเพศผู้ พร้อมฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิตย์ละ 1 ตัว (แมวต้องไม่ดุสามารถที่จะจับได้เพื่อแทงเส้นและให้น้ำเกลือ)
  •      ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ ปาริชาต สุวินทวงศ์ เป็นหน่วยธุรกิจ – ทีมงานของเราสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ทีมต้องมีการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องทั้งทีมสัตวแพทย์และทีมสนับสนุน มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ดังนั้นเราจะต้องบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
Powered by MakeWebEasy.com