สพ.ญ. สุวพร กิตตินรเศรษฐ์
Dr.Suwaporn Kittinorased
สาขาวิชาที่ชำนาญ
โรคผิวหนัง 
ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน
 ออร์โธปีดิคส์
(กระดูก เอ็นและข้อต่อ)


WORK EXPERIENCE
- Veterinarian 4/2005 - 9/2016
Lively Pet Hospital
Nonthaburi Thailand

EDUCATION

- DVM, Doctor of Veterinary Medicine 6/1999 - 4/2005
Kasetsart University,
Faculty of Veterinary Medicine
Bangkok Thailand.

-Certification of Clinical Training Program in small animal orthopedics : Intermediate level (Nov 30, 2016 - Jan 10, 2017)
Veterinary Teaching Hospital,
Kasetsart University
Bangkok Thailand

-Certification of Training Program
(April 19-30, 2004)
Animal Medical Center in Nippon Veterinary and Animal Science University
Japan

- Graduated Secondary School
5/1993 - 3/1999
Ratwinit BangKaeo School, under the Patronage of His Majesty the King
Samutprakan Thailand
Powered by MakeWebEasy.com