อ.น.สพ. สิรันทร์ ถึกอ่ำ
Dr. Siran Tuek-um
DVM (Kasetsart University)
อว.สพ.ศัลยศาสตร์
สัตวแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์
นายสัตวแพทย์ประจำหน่วยศัลยกรรม
ออร์โธปิดิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Orthopaedic Surgeon Diplomate of
the Thai Board of Veterinary Surgery
Powered by MakeWebEasy.com