- บริการของเรา -

ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์
    

 

       เราภูมิใจในการเป็นโรงพยาบาล ที่มีการดูแลสัตว์ป่วยด้วยสหสาขาวิชา เนื่องจากวิทยาการทางด้านสัตวแพทย์มีมากขึ้น ทำให้เกิดความจำเพาะในสาขาวิชา ทำให้สัตวแพทย์คนเดียวทำได้ไม่หมดหรือทำคนเดียวไม่ได้ จึงต้องใช้ความสามารถของสัตวแพทย์มากกว่าหนึ่งคน ร่วมวินิจฉัยและดูแลสัตว์ป่วยเพื่อให้มีการดูแลที่ดีที่สุด ทีมงานเราพร้อมที่จะทำการวินิจฉัย และรักษาโรคที่มีความรุนแรง ซับซ้อน ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมากกว่าที่คลินิกสัตวแพทย์ทั่วไปสามารถจะทำได้
      ทีมงานของเรามีเป้าหมายที่จะเติมเต็มการวินิจฉัย และรักษาที่นอกเหนือความสามารถของสัตวแพทย์ประจำคลินิกภายในชุมชนของท่านเจ้าของสัตว์ ทีมงานของเราจะทำการสื่อสาร และรายงานผลการวินิจฉัยและรักษากับสัตวแพทย์ประจำของท่าน โดยการส่งจดหมายส่งตัวให้ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการวินิจฉัยและรักษา

 

เวลาทำการ

    วันจันทร์ – วันอาทิตย์
    เวลา 9.00 – 20.00 น.
อายุรกรรมทั่วไป
การตรวจรักษา อาการเจ็บป่วยต่างๆ และบริการอาหารสูตรเฉพาะโรค
คลินิกพิเศษ
โรคหัวใจ โรคตา โรคผิวหนัง โรคระบบประสาท กระดูกและข้อต่อ ทันตกรรม ขูดหินปูน ถอนฟัน กายภาพบำบัดโดยเลเซอร์ อัลตราซาวน์ ลู่วิ่งใต้น้ำ และการฝังเข็ม
ศูนย์ศัลยกรรม
  • ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน (Soft Tissue Surgery) การผ่าตัดแก้ไขปัญหาโรคในระบบต่างๆ 
  • ศัลยกรรมกระดูก/ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery) ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมระบบประสาท
ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา
และโลหิตวิทยา
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ ฮอร์โมน ตรวจพยาธิวิทยา เซลล์ ชิ้นเนื้อ
การวินิจฉัยด้วยภาพ
เอกซเรย์ดิจิตอล อัลตราซาวน์
ศูนย์โรคเนื้องอกและมะเร็งสัตว์เลี้ยง
ศัลยกรรมแก้ไขภาวะเนื้องอกและมะเร็ง
ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน (Soft Tissue Surgery)
สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มคือ
      1. การผ่าตัดเล็ก (Minor soft Tissue surgery) สัตว์ฟื้นตัวโดยใช้เวลาไม่นาน การผ่าตัดดังกล่าวได้แก่ การทำหมัน การทำฟัน การตัดนิ้ว การตัดหาง การตัดเนื้องอกเล็กๆ และการผ่าคลอด เป็นต้น
      2. การผ่าตัดขนาดใหญ่ (Major soft Tissue surgery) เป็นการผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดค่อนข้างนาน และต้องใช้เวลาในการพักฟื้น เกิดข้อแทรกซ้อนได้ และควรได้รับการดูแลหลังจากการผ่าตัดอย่างใกล้ชิด การผ่าตัดดังกล่าวได้แก่ การผ่าตัดช่องอกและกระบังลม การตัดต่อลำไส้ การแปลงเพศ การแก้ไขสภาวะกระเพาะบิด เป็นต้น
ดังนั้น การศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนของศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ คือ การผ่าตัดแก้ไขปัญหาโรคในระบบต่างๆ ที่ไม่รวมถึงเรื่องของกระดูก เอ็นและข้อต่อ เช่น
 
- แผลบนผิวหนังขนาดใหญ่ (แก้ไขได้ด้วยการทำ skin flap คือการผ่าตัดโดยนำผิวหนังพร้อมด้วยเส้นเลือดจากส่วนอื่นของร่างกายมาแปะส่วน ที่ต้องการหรือ skin graft คือการซ่อมแซมโดยใช้การปลูกผิวหนัง)
- โรคทางเดินอาหาร เช่น แก้ไขภาวะกระเพาะบิดในสุนัขพันธุ์ใหญ่ (Gastric Dilatation and Volvulous) เช่น โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ ,ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ และการตัดต่อลำไส้ เป็นต้น
- โรคทางเดินหายใจ เช่น กลุ่มอาการของสุนัขพันธุ์หน้าสั้น (Brachycephalic syndrome) คือกลุ่มโรคที่ประกอบด้วยรูจมูกแคบ เพดานอ่อนยาว การปลิ้นออกมาของเนื้อเยื่อกล่องเสียงด้านล่าง การอักเสบและบวมน้ำของเนื้อเยื่อทอนซิลและการเกิดทรุดตัวของคอหอย ในสุนัขพันธุ์บูลด๊อก, เฟรนช์บูลด๊อก, ปั๊ก, ชิห์สุ, ชาไป่ หรือบอสตันเทอเรียร์ เป็นต้น
- โรคตับ เช่น แก้ไขนิ่วในถุงน้ำดี เก็บชิ้นเนื้อที่ตับ เป็นต้น
- โรคทางเดินปัสสาวะ เช่น แก้ไขนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ นิ่วในไต ก้อนซีสต์ในไต การตัดไต การผ่าตัดแปลงเพศแมวเพศผู้ที่มีปัญหาโรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง (Feline Lower Urinary Tract Disease) เป็นต้น
- โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น หลอดเลือดผิดปกติรัดหลอดอาหารตั้งแต่กำเนิด (Persistent Right Aortic Arch) เป็นต้น
- โรคระบบสืบพันธุ์ เช่น มดลูกอักเสบเป็นหนอง (Pyometra) ฝีภายในต่อมลูกหมาก

 
ศัลยกรรมกระดูก/ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)

        ออร์โธปิดิกส์ เป็นชื่อสาขาวิชาแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งจะรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ กระดูกและข้อ เอ็นยึดกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นประสาท การดูแลรักษาจะประกอบไปด้วย การวิเคราะห์โรค การให้การรักษาทางยา การให้การรักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของการทำงานของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อให้กลับคืนมา โดยร่วมมือกับสัตวแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัด ตลอดจนการให้การรักษาโดยการผ่าตัด
      ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงกรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ จะทำการรักษาภาวะ
- กระดูกหัก และ/หรือข้อเคลื่อนจากอุบัติเหตุ เช่น การใส่ locking plate หรือกลุ่มอุปกรณ์ยึดกระดูกภายใน (Internal fixator) หรือทำโครงยึดกระดูกภายนอก (External fixator)
- โรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อที่มีสาเหตุจากพันธุกรรมหรือโรคที่พัฒนาตามอายุ เช่น
     1.โรคกระดูกลูกสะบ้าเคลื่อนในสุนัขพันธุ์เล็ก โดยเฉพาะปอมเมอเรเนี่ยนและชิวาวา (Medial patellar luxation) โดยใช้การผ่าตัดเซาะร่อง และ/หรือเย็บดึงรั้ง
     2. โรคเอ็นไขว้เข่าด้านหน้าขาด (Cranial cruciate ligament rupture) โดยใช้การผ่าตัดแก้ไขสภาวะฉีกขาดของเอ็นยึดข้อเข่าส่วนหน้า ทำให้ขาข้างดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ ลดความเจ็บปวดที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของสัตว์ ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิค Over the Top, เทคนิค De Angelis และเทคนิค TPLO 
     3. โรคข้อสะโพกเสื่อมในสุนัข ซึ่งมักเกิดกับสุนัขพันธุ์ใหญ่ เช่น อัลเซเชี่ยน ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ หรือสุนัขพันธุ์ขนาดกลางต่างๆ ซึ่งการรักษาโรคข้อสะโพกเสื่อมทำได้โดยการใช้ยา กายภาพบำบัดด้วยเลเซอร์ อัลตราซาวน์ การฝังเข็ม การกระตุ้นไฟฟ้า วิ่งบนลู่วิ่งใต้น้ำ และการผ่าตัดด้วยการตัดหัวกระดูกขาหลังออก
ศัลยกรรมระบบประสาท  ได้แก่ การผ่าแก้ไขกระดูกสันหลังหัก และ/หรือข้อเคลื่อนจากอุบัติเหตุ การผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับไขสันหลัง (Intervetebral Disc Disease) ในสุนัขพันธุ์ดัชชุน ชิห์สุ บูลด๊อก บีเกิ้ล บาสเซ็ทฮาวด์ คอกเกอร์สแปเนียล เป็นต้น
ศัลยกรรมโรคตา เช่น แก้ไขแผลหลุมที่ผิวกระจกตา แผลหลุมลึกที่กระจกตา หนังตาม้วนเข้า หนังตาม้วนออก เป็นต้น


http://www.petreferrals.com.au/Services/Specialist-Surgery.aspx
Powered by MakeWebEasy.com