อ.น.สพ.ดร. นิรุตติ์ สุวรรณา
Dr. Nirut Suwanna
DVM (Kasetsart University)
อว.สพ.อายุรศาสตร์
สัตวแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาท
อาจารย์ประจำหน่วยโรคระบบประสาท
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Department of Companion Animals Clinical Sciences,
Faculty of Veterinary Medicine,
Kasetsart University Diplomate
of the Thai Board of Veterinary
Internal Medicine (Neurology)
Powered by MakeWebEasy.com