สพ.ญ. จิตราพันธ์ จิรสกุล
 
สัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อา-จ)
 
Jitrapun Jirasakul, DVM

Special Interests: Surgery, Rehabilitation, Opthalmology
 
Doctor of Veterinary Medicine, Kasetsart University (2009)

Graduate Diploma of Veterinary Surgery, Chulalongkorn University (2018)

Certification of Participation on"An Update in IVDD and Spine Workshop", Kasetsart University (2018)
 
Certificate of Small Snimal ophthalmic Practice, Kasetsart University (2017)
 
Certificate of Small Animal Ophthalmic Practice, Mahidol University (2016) 
Powered by MakeWebEasy.com