สพ.ญ. จิตราพันธ์ จิรสกุล
 
Dr.Jitrapun Jirasakul
 
สาขาวิชาที่ชำนาญ
 อายุรศาสตร์โรคตา
 
ความสนใจพิเศษ ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก และกายภาพบำบัด
 

2017 - NOW Working at Parichart Suwinthawong Animal Hospital, Bangkok Thailand
 
2018 -  NOW Working at Small Animal Teaching Hospital Chulalongkorn University, Surgery unit, Bangkok, Thailand
 EDUCATION
2018 Certificate of  basic small animal orthopedics surgery, Bangkok, Thailand

2018 Graduate diploma of veterinary surgery, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 
2017 Certificate of small animal veterinary spinal surgery, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
 
2016 Certificate of small animal ophthalmic practice, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
 
2015 Certificate of small animal ophthalmic practice, Mahidol University, Bangkok, Thailand

2009 - Graduate Veterinary Medicine, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
2001 - Satri Withaya school, Bangkok, Thailand

 
Powered by MakeWebEasy.com