อ.น.สพ.ดร. เจษฏา รุ้งภู่ประดิษฐ์ 
Dr. Jetsada Rungpupradit
DVM  (Kasetsart University)
อาจารย์สัตวแพทยด้านศัลยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
General Surgeon and Surgical Oncologist Small
Animal Clinic University of
Veterinary Medicine Hannover
Foundation, Germany
Powered by MakeWebEasy.com