- การวินิจฉัยด้วยภาพ -

ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ ปาริชาต สุวินทวงศ์
มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการวินิจฉัยด้วยภาพในเขตกรุงเทพฯฝั่ง ตะวันออก

การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยระบบดิจิตอล (Computed Radiography)

 • ภาพถ่ายรังสีจะชัดมากกว่าถ่ายแบบเดิม เนื่องจากภาพที่ได้มีความละเอียดขนาด 4K
 • สัตวแพทย์ผู้ตรวจสามารถขยายฟิล์มดิจิตอลได้ง่ายเพียงแค่ลากเมาส์ ทำให้เห็นรอยโรคขนาดเล็กได้ชัดเจนมากขึ้น
 • ภาพดิจิตอลสามารถปรับความสว่างและความแตก ต่างระหว่างความสว่างและความมืดได้ ทำให้แก้ปัญหาภาพมืดหรือสว่างเกินไปในระบบการถ่ายภาพรังสีปกติ ทำให้สามารถลดปริมาณการถ่ายภาพได้
 • การสร้างภาพดิจิตอลนั้นเกิดขึ้นภายในระยะ เวลาไม่ถึงนาที ดังนั้นระยะเวลาการรอผลของสัตวแพทย์และเจ้าของสัตว์จะสั้นลงมาก เมื่อเทียบกับการล้างฟิล์มแบบเดิม
 • การปรับความสว่างและความแตกต่างระหว่างความ สว่างและความมืด ทำให้สัตวแพทย์สามารถตรวจเนื้อเยื่อที่มีความหนาแตกต่างกันได้ด้วยการถ่าย ภาพรังสีเพียงครั้งเดียว
 • โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ ลดปัญหาสารเคมีสะสมในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีการใช้น้ำยาล้างฟิล์ม

การอัลตราซาวนด์ (Digital Ultrasound)

 • ดูความผิดปกติทั่วๆ ไป เช่น นิ่วในไต, นิ่วในถุงน้ำดี, ก้อนเนื้อในตับ เป็นต้น
 • เพื่อยืนยันกับการตรวจอื่นๆ ว่าพบก้อนเนื้อ ก้อนเนื้อที่พบเป็นก้อนเนื้อประเภทใด เป็นส่วนของอวัยวะใด หรือติดต่อกับอวัยวะใดบ้าง
 • ติดตามดูความเปลี่ยนแปลงของรอยโรค
 • เพื่อช่วยในการเจาะอวัยวะที่สงสัย เพื่อการวินิจฉัยและการรักษา
 • เพื่อดูลูกสัตว์ในครรภ์ว่ายังมีชีวิตหรือไม่ และทำการนับจำนวนตัวลูกแต่จะไม่แม่นยำเท่ากับการถ่ายภาพรังสี
 • ดูความผิดปกติของเส้นเลือดดำ, เส้นเลือดแดงรวมถึงหัวใจ เป็นต้น การตรวจหัวใจและหลอดเลือดใช้วิธีที่เรียกว่า Echocardiography
 • ดูกล้ามเนื้อและเอ็น แต่ไม่สามารถทะลุผ่านกระดูกได้
Powered by MakeWebEasy.com