ทำไมสัตว์เลี้ยงของเราต้องพบสัตวแพทย์เฉพาะทาง

Last updated: Sep 25, 2018  |  74 จำนวนผู้เข้าชม  |  ทั่วไป

ทำไมสัตว์เลี้ยงของเราต้องพบสัตวแพทย์เฉพาะทาง

What is specialty care?

      In human medicine, patients see their family doctors for routine wellness checks and general health concerns. But often, the primary care doctor recommends a specialist. The same is now true of veterinary medicine.

       Like their human medical counterparts, veterinary specialists are doctors of veterinary medicine who choose to specialize in one area of medicine, surgery or specific species.  In addition to undergraduate training and four years of veterinary school, specialists also complete an internship and residency in their specialized field which involves an additional three to five years of training. To be board certified, they pass an exam at the end of their training.


Why does my pet need to see a specialist?


       A primary care veterinarian may recommend a specialist if your pet has a complicated problem that requires advanced training, expertise, skill or equipment for diagnosis or treatment. Every day, specialists at BluePearl perform procedures once reserved only for people, including chemotherapy and radiation therapy for cancer, knee and back surgeries, a cataract removal, and dialysis for kidney problems. They play an important role in the management of chronic conditions such as diabetes, heart disease, intestinal disease, allergies and skin problems. In addition, veterinary surgeons are highly skilled at procedures that range from the routine to the complex: extracting foreign objects, repairing fractures and lacerations, and removing tumors.

       Our specialty teams work closely with family veterinarians and pet parents to develop the best possible treatment plan for each patient.  We strongly believe this collaborative approach to care leads to better outcomes. This respect for the bond between patient, pet parent and family veterinarian, combined with our years of experience and compassion, have earned BluePearl a reputation for excellence.

บทความจาก

 

การดูแลเป็นพิเศษคืออะไร      

       ในทางการแพทย์ของคน คุณหมอประจำครอบครัวหรือคุณหมอทั่วไป จะเป็นคนตรวจสุขภาพให้กับผู้ป่วยเป็นประจำ โดยที่ส่วนใหญ่คุณหมอท่านนั้นๆก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยพบหมอเแพาะทางร่วมด้วยเสมอ ซึ่งในปัจจุบันการตรวจรักษาสุขภาพสัตว์ ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับในคน

       เช่นเดียวกับแพทย์รักษาคน สัตว์แพทย์เฉพาะทางก็คือ คุณหมอที่เลือกสนใจและมีความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆทางอายุรกรรม,ศัลยกรรมหรือเฉพาะทางสัต์ชนิดใดชนิดหนึ่ง นอกเหนือจากการเรียนรู้ในรั้วมหาลัยเป็นเวลา 6 ปีแล้ว สัตวแพทย์เฉพาะทาง จะต้องจบหลักสูตรการเรียนเฉพาะทางในสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศ และความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆมามากกว่า 10 ปี และต้องสอบผ่านทั้้้้งข้อเขียน,ภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ศักดิ์ของอนุมัติบัตรทางสัตวแพทย์ชำนาญในด้านนั้นๆ

 

ทำไมสัตว์เลี้ยงของเราต้องพบสัตวแพทย์เฉพาะทาง

       หากสัตว์เลี้ยงมีอาการหรือโรคที่ซับซ้อน ซึ่งต้องการการตรวจ,อุปกรณ์วินิจฉัย และการรักษาที่ต้องการความชำนาญ และเฉพาะทางอย่างสูง สัตวแพทย์ผู้ตรวจท่านและก็จะส่งต่อให้สัตวแพทย์เฉพาะทางต่อไป

       ในทุกวันนี้ ทางโรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ โรงพยาบาลสัตว์ที่มีสัตวแพทย์เฉพาะทาง สามารถดูแลในเรื่องของการดมยาสลบวางยาผ่าตัด,ผ่าตัดกระดูกและข้อ,การผ่าตัดสันหลัง,การตรวจทางระบบประสาทหรือการผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อน ตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงซับซ้อน

        ทั้งทีมเฉพาะทาง,สัตวแพทย์ประจำ และเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถร่วมกันผ่านหนทางรักษาที่ดีที่สุดในแต่ละตัว เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ จากสิ่งที่เรสเชื่อถือและเคารพในการรักษา จึงทำให้พวกเราได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นอย่างเสมอมา

ท่านสามารถตรวจสอบค้นหารายชื่อสัตวแพทย์  ที่ทางสัตวแพทย์สภารองรับได้ที่

http://www.vetcouncil.or.th/

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com