ธนาคารเลือด ดมยาสลบและผ่าตัด โดยสัตวแพทย์เฉพาะทาง 


 

Cat Friendly Clinic

Cat Friendly Clinic for Parichart Suwinthawong

ในกรุงเทพฯ มีสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็น Cat Friendly Clinic จำนวน 5 แห่ง และโรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวิทวงศ์ ก็ได้รับการรับรองเป็น Cat Friendly Clinic (Gold level) 1 ใน 5 แห่งด้วยเช่นกัน

โดยระดับของ Cat Friendly Clinic ยังแบ่งออกได้อีก 3 ระดับ คือ

  Gold level (ระดับสูงสุด)

  Silver level (ระดับกลาง)

  Bronze level (ระดับพื้นฐาน)

สำหรับความหมายของ Cat Friendly Clinic คือ สถานพยาบาลสัตว์ที่มีสถานที่ และการจัดการเป็นพิเศษเฉพาะสำหรับแมว โดยเริ่มตั้งแต่การแยกพื้นที่รอตรวจ ห้องตรวจ อุปกรณ์ต่างๆ ห้องวอร์ด รวมถึงวิธีในการจับแมวที่ถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายก็เพื่อ “ลดความเครียดของแมว” ตั้งแต่เข้ามาในโรงพยาบาล ขณะทำการตรวจ หรือเข้าพักรักษาในวอร์ด พร้อมกับเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับแมว เพื่อส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรักษาดียิ่งขึ้น

ซึ่งกว่าที่จะได้เป็น Cat Friendly Clinic ทางโรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวิทวงศ์ ต้องผ่านเกณฑ์การรับรองจาก ISFM (International Society of Feline Medicine) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลอีกด้วย

 
สัตวแพทย์หญิง สุวพร กิตตินรเศรษฐ์ 
สัตว์แพทย์ด้านโรคผิวหนัง , ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ออร์โธปิดิคส์(กระดูก เอ็นและข้อต่อ)

   

 โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์
ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง 

กรุงเทพฯ ตะวันออก 

     โรงพยาบาลสัตว์มาตรฐานสากลที่ให้บริการสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยบริการครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การป้องกันโรคพื้นฐาน อายุรกรรมพื้นฐาน จนถึงคลินิกพิเศษด้านต่างๆ เช่น โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคต่อมไร้ท่อ โรคตา โรคระบบประสาท โดยทีมคณาจารย์สัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ หมุนเวียนเข้ามาตรวจรักษาในทุกสัปดาห์

ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ มีบริการด้านศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงทุกประเภทอย่างครบวงจร ทั้งศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน และศัลยกรรมออร์โธปีดิคส์ โดยทีมศัลยสัตวแพทย์ และวิสัญญีสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
 
ทีมงานทุกคนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาต่อเนื่องภายในประเทศและต่างประเทศ  ได้รับการฝึกฝนให้ดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงของท่านเปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเอง การปฏิบัติงานวินิจฉัยโรค และพยากรณ์โรค จะปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีการสนับสนุนการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ครบครันภายในโรงพยาบาลเอง มีห้องตรวจทางพยาธิวิทยาที่ทันสมัย และเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลรักษาสัตว์ป่วย ให้มีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

 

บริการของเรา

ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ เป็นโรงพยาบาลสัตว์มาตรฐานสากลที่ให้บริการสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยบริการครอบคลุมทุกด้าน โดยทีมคณาจารย์สัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ หมุนเวียนเข้ามาตรวจรักษาทุกสัปดาห์
image
    โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ มีอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ที่หลากหลาย ทั้งเครื่องเอ็กซเรย์ อัลตร้าซาวด์ และเครื่องวัดความดันเป็นต้น และยังมีห้องปฏิบัติการภายในโรงพยาบาล ซึ่งทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
image
โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ มีการบริการครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการป้องกันโรคพื้นฐานและเฉพาะทาง มีการแบ่งการตรวจรักษาออกเป็นหน่วยต่างๆ คือแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม โรคระบบประสาท โรคผิวหนัง โรคตา โรคหัวใจ กายภาพบำบัด และธนาคารเลือด
เกี่ยวกับเรา
 
 
image
 
ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก
โรงพยาบาลสัตว์ ปาริชาต สุวินทวงศ์ 
             เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  ก่อตั้ง โดย อ.น.สพ. วรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์ (อาจารย์ต้น) จากประสบการณ์การทำงานเป็นสัตวแพทย์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ หลังจากเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ อาจารย์ต้นกลับมาทำงานที่ประเทศไทยในโรงพยาบาลสัตว์เอกชนด้วยความคาดหวังว่ามาตรฐานการดูแลสัตว์และรักษาในประเทศไทยจะเทียบเท่ากับต่างประเทศ แต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ดังนั้นอาจารย์ต้นตัดสินใจสร้างโรงพยาบาลสัตว์ของตัวเองขึ้นกลางทุ่ง หน้าหมู่บ้านปาริชาต สุวินทวงศ์

          อ.น.สพ. วรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์ (อาจารย์ต้น) ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ ปาริชาต สุวินทวงศ์ จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2540 โดยเริ่มงานที่แรกที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในหน่วยศัลยกรรมและวิสัญญี

        ในปีพ.ศ. 2541 อาจารย์ต้นจบการศึกษาด้านโรคหัวใจและได้รับประกาศนียบัตรด้านโรคหัวใจจาก Post-graduate Foundation, University of Sydney, Australia และเริ่มงานทางด้านโรคหัวใจที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในหน่วยโรคหัวใจนอกเหนือจากงานวิสัญญีและศัลยกรรม
   ในปีพ.ศ. 2542 ด้วยความร่วมมือของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Utrecht University, Netherlands  อาจารย์ต้นไปศึกษาต่อด้านวิสัญญีที่เนเธอร์แลนด์ หลังจากกลับมาจากเนเธอร์แลนด์ อาจารย์ต้นกลับมาทำงานที่คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          ชีวิตการเดินทางของคุณหมอยังไม่จบ คุณหมอออกจากงานที่มหิดลและไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลาสั้นๆ หลังจากนั้นได้ไป University of Melbourne, Australia เพื่อสอบเทียบวุฒิ เมื่อสอบเทียบวุฒิเพื่อทำงานสำเร็จ อาจารย์ต้นทำงานต่อที่ประเทศออสเตรเลียใน Melbourne และ Adelaide อีก 1 ปีและเดินทางไปเพื่อจะทำงานที่อังกฤษ แต่มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้คุณหมอกลับมาประเทศไทยในปี พ.ศ.2549
หลังจากกลับมาประเทศไทย อาจารย์ต้นได้เป็นอาจารย์พิเศษในการสอนวิสัญญีวิทยา (การวางยาสลบและระงับความรู้สึกในสัตว์เลี้ยง) ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สัตวแพทย์ฝึกหัดประจำโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและนิสิตสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงลงเวรวางยาสลบในห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิสัญญีวิทยาอีกด้วย นอกเหนือจากงานภายในกรุงเทพแล้ว อาจารย์ต้นได้รับเชิญให้ไปวางยาสลบสัตว์ราคาสูงและหายาก เช่น สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นต้น
          ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ ปาริชาต สุวินทวงศ์ รวบรวมทีมคณาจารย์สัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความชำนาญหมุนเวียนเข้ามาตรวจรักษาทุกอาทิตย์เพื่อให้มีการบริการระดับมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออก
image
ปรัชญาของเรา
 ปรัชญาในการทำงาน (Our philosophy)

เป้าหมายในการทำงานของเราคือการให้บริการสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์ โดย

1.      การสืบค้นโรคด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากลและทันสมัยอย่างรวดเร็ว
2.      ใช้ข้อมูลที่สืบค้นเพื่อให้คำวินิจฉัยโรคด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม
3.      เสนอทางเลือกในการรักษา ทั้งข้อดีและข้อเสียของทางเลือกในการรักษาแต่ละแบบอย่างเที่ยงตรง และตรงตามหลักวิชาการ
         เนื่องจากการรักษาโรคเดียวกัน บางครั้งสามารถรักษาได้มากกว่าหนึ่งวิธี

4.      ให้บริการอย่างเต็มความสามารถของทีมงานทุกคน

พันธสัญญาของเรา คือการให้บริการด้วยความเข้าใจและความเห็นใจ แก่เจ้าของสัตว์ป่วยและตัวสัตว์ป่วย เราเข้าใจว่าการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจ ซึ่งมีผลต่อชีวิตสัตว์ป่วย โดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อนมาก ดังนั้นเราจึงสนับสนุนให้เจ้าของสัตว์ซักถามข้อมูลจากสัตวแพทย์ของท่านให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน

 
image
คุณค่าที่ทีมงานของเราให้ความสำคัญได้แก่
  •  **ทุกชีวิตมีคุณค่า**  ดังนั้นทีมงานศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ จะเสนอทางเลือกในการรักษาทุกทางที่สามารถทำการรักษาได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของสัตว์ทั้งที่สามารถทำได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์เองหรือจำเป็นต้องส่งตัวไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสัตว์ประจำมหาวิทยาลัยอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะสัตว์ป่วยมีความซับซ้อน  ทีมงานของเราเข้าใจ และพร้อมจะดูแลช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาอย่างดีที่สุด
  •      ทีมงานของเราจะอุทิศเวลาและทักษะการรักษาทั้งหมด ให้กับสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด ทั้งอายุรกรรมและศัลยกรรม – ดังนั้นหลังจากทีมงานของเราสามารถวินิจฉัยโรคได้แล้ว และ/หรือรักษาโรคที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษได้ครบถ้วนแล้ว ทีมงานของเราจะส่งสัตว์ป่วยเหล่านั้น กลับไปอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ส่งตัวมา
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้