ธนาคารเลือด ดมยาสลบและผ่าตัด โดยสัตวแพทย์เฉพาะทาง 


 
สัตวแพทย์หญิง สุวพร กิตตินรเศรษฐ์ 
สัตว์แพทย์ด้านโรคผิวหนัง , ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ออร์โธปิดิคส์(กระดูก เอ็นและข้อต่อ)

   

 โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์
ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง 

กรุงเทพฯ ตะวันออก 

     โรงพยาบาลสัตว์มาตรฐานสากลที่ให้บริการสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยบริการครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การป้องกันโรคพื้นฐาน อายุรกรรมพื้นฐาน จนถึงคลินิกพิเศษด้านต่างๆ เช่น โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคต่อมไร้ท่อ โรคตา โรคระบบประสาท โดยทีมคณาจารย์สัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ หมุนเวียนเข้ามาตรวจรักษาในทุกสัปดาห์

ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ มีบริการด้านศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงทุกประเภทอย่างครบวงจร ทั้งศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน และศัลยกรรมออร์โธปีดิคส์ โดยทีมศัลยสัตวแพทย์ และวิสัญญีสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
 
ทีมงานทุกคนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาต่อเนื่องภายในประเทศและต่างประเทศ  ได้รับการฝึกฝนให้ดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงของท่านเปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเอง การปฏิบัติงานวินิจฉัยโรค และพยากรณ์โรค จะปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีการสนับสนุนการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ครบครันภายในโรงพยาบาลเอง มีห้องตรวจทางพยาธิวิทยาที่ทันสมัย และเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลรักษาสัตว์ป่วย ให้มีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

 

บริการของเรา

ศูนย์ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยง กรุงเทพฯ ตะวันออก โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ เป็นโรงพยาบาลสัตว์มาตรฐานสากลที่ให้บริการสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยบริการครอบคลุมทุกด้าน โดยทีมคณาจารย์สัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ หมุนเวียนเข้ามาตรวจรักษาทุกสัปดาห์
image
    โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ มีอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ที่หลากหลาย ทั้งเครื่องเอ็กซเรย์ อัลตร้าซาวด์ และเครื่องวัดความดันเป็นต้น และยังมีห้องปฏิบัติการภายในโรงพยาบาล ซึ่งทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น